postheadericon Badania laboratoryjne na bakterie i grzyby .


Grzyby pleśniowe - szkodzą ludziom, zwierzętom i przedmiotom

Oferujemy Państwu wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych polegających na identyfikacji grzybów zasiedlających ściany i materiały pozostające w budynku i jego otoczeniu.

Badamy powietrze, wymazy i odciski z zagrzybionych ścian, przedmiotów, określamy liczebność i  skład gatunkowy w pobieranych próbach.

Laboratorium Badań wykonuje badania na ogólną liczbę bakterii i grzybów w jednostkach tworzących kolonie na metr sześcienny powietrza.

Identyfikacja taka prowadzona jest w obserwacjach mikroskopowych w oparciu o powszechnie stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych klucze i  opracowania.

Współpracujemy z:


* Laboratorium Politechniki Lubelskiej
* MAPEI POLSKA Sp. z o.o., wiodącego producenta chemii budowlanej z Zakładem Produkcyjnym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – intensywnie rozwijające się laboratorium w Podstrefie Gliwice
* Laboratorium Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w Lublinie
* Laboratorium Mykologiczno – Budowlanym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EKOM Sp. z o.o.
* Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne 'SANEPID"

Zakres potrzebnych prac i koszt badań uzgadniamy wspólnie z Klientem, na jego życzenie i zgodnie z jego aktualnymi potrzebami.


Wykonywane badania laboratoryjne obejmują:


* Ilościowe i jakościowe badania w zakresie poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych
* Ekspertyzy mikrobiologiczne pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
* Pomiar czystości mikrobiologicznej powietrza, ciągów technologicznych, urządzeń i rąk operatorów
* Badania odporności mikrobiologicznej tworzyw sztucznych i powłok
* Oznaczenia ilościowe i jakościowe mikroorganizmów występujących w żywności
* Badania mikrobiologiczne powietrza na terenie i wokół obiektów uciążliwych dla środowiska (Oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych itp.)