postheadericon Ekspertyzy budowlane, ekspertyzy mykologiczne i budowlano-mykologiczne.


Projekt renowacji zawilgoconego obiektu nie może istnieć bez ekspertyzy bądź opinii mykologicznej.

Wykonujemy badania mykologiczne: konstrukcji budowlanych, wyposażenia pomieszczeń i przechowywanych materiałów, identyfikujemy grzyby pleśniowe i  grzyby domowe, zasiedlające ściany i inne elementy budynku, dokonujemy oceny zagrożenia zdrowia człowieka i materiałów wynikającego z  obecności określonych rodzajów drobnoustrojów.


1. Ekspertyzy mykologiczne
2. Ekspertyzy mykologiczno-budowlane
3. Ekspertyzy budowlane
4. Badania Pożarów i Wybuchów

Ekspertyza mykologiczna obejmuje:

* opis badanego obiektu (opis stanu zachowania obiektu, materiały z jakich jest wykonany obiekt, w jakim środowisku się znajduje i jakie zagrożenia na niego działają),
* dokumentacja fotograficzna przedstawiającą stan faktyczny obiektu z jego zagrożeniami,
* rozpoznanie przyczyny powstania zagrożeń,
* metody usunięcia przyczyny powstania zagrożeń,
* klasyfikacja zagrożeń biologicznych (tj. grzybów, pleśni, bakterii, owadów). Dokumentacja opisowa (wygląd szkodnika, gdzie występuje, czym się żywi, szkody jakie wywołuje na obiekcie, zagrożenie dla zdrowia ludzkiego).
* zalecenie środków chemicznych zwalczających szkodniki i dobór metody ich stosowania,
* dokumentacja techniczna - zaznaczenie na planach i rysunkach gdzie występuje porażenie, zaznaczenie obrębu, w którym powinny być wykonywane prace zabezpieczenia obiektu.

Ekspertyza budowlana obejmuje:

* Ocena jakości wykonanych robót,
* Określenie kosztów usunięcia wad,
* Podział fizyczny budynków,
* Wyodrębnienia samodzielnych lokali,
* Rozliczanie robót budowlanych,
* Doradztwo techniczne,
* Kosztorysy inwestorskie, powykonawcze, ofertowe
* Weryfikacja kosztorysów.

Dodatkowo świadczymy nadzór nad pracami zaleconymi w ekspertyzie.

Ekspertyza i zalecenia dotyczące docieplenia, izolacji, bądź polepszenia wentylacji budynku, właściwe zastosowanie tychże zaleceń przez inwestora, projektanta i wykonawcę robót pozwala na zaoszczędzenie zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Nasi Eksperci wykonali na terenie całej Polski setki takich ekspertyz i są one wdrażane, a efekty są trwałe. Dotyczy to zarówno budynków zabytkowych, kościołów, domów prywatnych, jak też obiektów produkcyjnych, usługowych, spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot.