postheadericon Przyczyny powstawania pleśni i zagrzybienia.


Określenie przyczyn wysokiej zawartości wilgoci w budynku i pojawienia się grzybów nie jest proste, gdyż praktycznie w każdym przypadku występuje kilka źródeł zawilgocenia.

 

Program naprawczy to złożone zadanie wymagające indywidualnego podejścia, ale przede wszystkim doświadczenia i  wyczucia, które pozwala na  trafne postawienie diagnozy. Dlatego warto skorzystać z porad mykologa. Ocenia on stopień zawilgocenia i stan zagrożenia budynku, opracowuje ekspertyzę mykologiczno-budowlaną i zaleca w niej odpowiednie prace. Polegają one na stosowaniu nowoczesnych metod i środków chemicznych do robót impregnacyjno-odgrzybieniowych, a także wykonaniu izolacji wodochronnych.

 

Nasi mykolodzy znajdują się na terenie CAŁEJ POLSKI. W zależności więc od lokalizacji obiektu, który należy przebadać, wysyłamy osobę, która najszybciej i najsprawniej takiej oceny dokona.

 

Posiadamy ruchome laboratorium, które pozwala na analizę pobranych próbek.

Współpracujemy również z jednostkami naukowymi, które pomagają nam merytorycznie, dzielą wiedzą i wnioskami, a także udostępniają nam swoje laboratoria do prac badawczych.

 

Podobnie firmy produkujące chemię budowlaną – firmy posiadające kapitał i inwestujące go w najnowocześniejsze laboratoria.

Rozpoczęcie prac wykończeniowych w nie całkiem jeszcze osuszonym domu może spowodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie materiałów użytych do wykończenia. Powłoki z farb emulsyjnych i olejnych mogą się złuszczyć, położona posadzka drewniana ulegnie deformacji, drewniane drzwi będą się zakleszczać w ościeżnicach. Zamykanie okien będzie prowadzić do wzrostu wilgotności pomieszczeń, co jeszcze dodatkowo doprowadzi do pochłaniania jej przez drewniane i drewnopochodne przedmioty. Powietrze przesycone nadmiarem wilgoci i substancji chemicznych odparowujących ze ścian i posadzek jest bardzo niezdrowe.

Optymalny poziom wilgotności w mieszkaniu wynosi od 45 do 55 proc. W nowo oddanych budynkach poziom ten jest znacznie wyższy i wynosi ok 80-90% !!! -jest to spowodowane nadmierną wilgotnością technologiczną.

Gwarancja, którą objęte są nowe budynki nie obejmuje wad eksploatacyjnych.

 

Nieodpowiedni poziom wilgoci i brak cyrkulacji powietrza, może być powodem nieuznania reklamacji w  przypadku pojawienia się pleśni na ścianach.

 

Ekspertyza i zalecenia dotyczące docieplenia, izolacji, bądź polepszenia wentylacji budynku, właściwe zastosowanie tychże zaleceń przez inwestora, projektanta i wykonawcę robót pozwala na zaoszczędzenie zarówno czasu, jak i pieniędzy.

 

Nasi Eksperci wykonali na terenie całej Polski setki takich ekspertyz i są one wdrażane, a efekty są trwałe. Dotyczy to zarówno budynków zabytkowych, kościołów, domów prywatnych, jak też obiektów produkcyjnych, usługowych, spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot. Niektóre ekspertyzy z powodzeniem zostały wykorzystane w celu ubiegania się o fundusze europejskie na renowacje zabytków czy kościołów.