postheadericon Odgrzybianie - co to jest i dlaczego jest tak ważne?


Odgrzybianie, czyli inaczej usuwanie grzybów pleśniowych z różnego rodzaju powierzchni.

Potocznie określane jest jako: usuwanie pleśni ze ścian, likwidowanie pleśni, usuwanie grzybów, odgrzybianie budynków, odgrzybianie ścian, odgrzybianie mieszkań, odgrzybianie murów, likwidowanie grzybów.

Odgrzybianie to skuteczne zabiegi wykonywane nieszkodliwymi dla zdrowia, nowoczesnymi środkami chemicznymi przez wyszkolonych i doświadczonych pracowników.

W ramach usługi odgrzybiania ustalamy przyczyny powstania zagrzybień, dokonując niezbędnych oględzin i pomiarów.

Każda usługa odgrzybianie zostaje potwierdzona dokumentem powykonawczym, zawierającym wyniki pomiarów, dokumentację fotograficzną, zaleceniami dla użytkownika obiektu dotyczącymi prawidłowej eksploatacji i likwidacji przyczyn zagrzybienia.


Jeśli zachodzi taka potrzeba pobieramy próbki powietrza i wymazy z podłoży, przeprowadzamy badania laboratoryjne i wykonujemy ekspertyzy mykologiczne,ekspertyzy budowlane czy ekspertyzy mykologiczno-budowlane.


Nasi specjaliści po oględzinach budynku sporządzają:

Orzeczenia mykologiczno – budowlane dotyczące:
Budownictwa ogólnego
Budownictwa rolniczego
Budownictwa przemysłowego
Zabytkowej architektury
Budownictwa sakralnego

Proponujemy też przeglądy techniczne w zakresie:

Osuszania budynków
Wymiany izolacji poziomych i pionowych
Odwadniania budynków
Odgrzybiania i impregnacji
Renowacjibudynków
Wzmacniania porażonych konstrukcji.

postheadericon Dlaczego trzeba odgrzybiać budynki?


Wilgoć z budynkach szkodzi samemu budynkowi, jak również jego użytkownikom. Pojawia się zarówno w budynkach zabytkowych, jak i tych, które mają do kilku lub kilkunastu lat.

Wilgoć powoduje zniszczenia materiału konstrukcji, kruszenie cegieł, zapraw, zmniejszenie nośności, uszkodzenia mrozowe.

Wilgoć sprzyja pojawianiu się grzybów. Zaatakowana ściana jest wilgotna, z wykwitami soli, kolorowymi przebarwieniami, pokryta wybrzuszonym, odpadającym tynkiem. Grzyby domowe atakują elementy nośne i wykończeniowe budynku, zarówno masę betonową, drewnianą, jak i gips lub tapety. Każdy z  nas na pewno takie zjawisko widział. Wzrost grzybów na materiale budowlanym to kwestia 3 – 4 dni i dostępu wilgoci.

Grzyby to organizmy, które rosną prawie wszędzie. Ich zarodniki to mikroskopowe organizmy unoszące się w powietrzu. Istnieje ponad 250 000 gatunków grzybów, część z  nich jest szkodliwa dla człowieka, ponieważ powodują infekcje, alergie i reakcje toksyczne

Obecność grzybów pleśniowych wewnątrz pomieszczeń na materiałach budowlanych to ważny czynnik ryzyka. Niekorzystne efekty zdrowotne u ludzi i zwierząt powiązane są z intensywnym narażeniem na kontakt z grzybami, które wnikają do układu oddechowego człowieka.

Dla zdrowych osób zarodniki grzybów w normalnych warunkach nie stanowią zagrożenia. Drogi oddechowe posiadają mechanizmy samooczyszczające. W  przypadku przeciążenia dróg oddechowych mogą jednak zawodzić – wtedy w oskrzelikach i pęcherzykach płucnych zarodniki tworzą czopy śluzowe i  kiełkują. Dochodzi do reakcji zapalnych i uszkodzenia tkanek (np. oskrzelowopłucna aspergiloza, występująca u ludzi z astmą). Zarodniki wywołują też infekcje, atakując płuca osób z silnym osłabieniem układu immunologicznego. Objawy ataku grzybów to: nudności, bóle głowy, podobne do alergii objawy ze strony układu oddechowego, zmęczenie, bóle głowy, podrażnienia skóry i błon śluzowych, zapalenie spojówek i blokada nosa. Wiele grzybów ma jednak właściwości kancerogenne i neurotoksyczne. Eliminacja grzybów pleśniowych z pomieszczeń powinna zredukować objawy czy wręcz wpłynąć na ich całkowite ustąpienie.

PAMIĘTAJ!!!!!!!!

Niebezpieczeństwo występowania grzybów w budynkach związane jest z faktem wytwarzania przez nie ogromnych ilości zarodników, których znaczenie jako czynnika zagrażającego zdrowiu osób przebywających w pomieszczeniach przez nie zaatakowanych wzrosło ostatnio do niebezpiecznych granic.

Grzyby te atakują między innymi płuca, układ nerwowy, gałkę oczną, mięsień serca i wywołują inne schorzenia, ogólnie objęte nazwą aspergilozy. Jak stwierdzono choroby wywołane trującym działaniem mykotoksyn, czyli metabolitów pleśni (grzyby zwane rakotwórczymi) mają ścisły związek z powstawaniem chorób nowotworowych takich jak: rak wątroby, rak płuc, rak przełyku, żołądka, guzy mózgu i białaczki.